> Wie zijn wij ?[Nederlands]

Wie zijn wij ?[Nederlands]

Version néerlandaise de Ce que nous sommes

Proletarische Weg is een marxistisch-leninistisch communistische organisatie
Communisten, wij zijn ervan overtuigd dat er een andere keus is dan het accepteren van het kapitalisme, de onafwendbaarheid van de crisis, de materiele en morele misère, de oorlogen : de keus van de strijd voor een samenleving van vrij verenigde mannen en vrouwen, het in eigen hand nemen van onze eigen toekomst en niet lijdzaam te ondergaan wat de bourgeoisie ons toedenkt. Het is waar dat werkers de macht kunnen grijpen en hem verliezen. De Sovjetunie en China hebben hoop gegeven. Nu zijn het kapitalistische landen. Maar we slaan de pagina niet om. De Commune van Parijs, de Russische en de Chinese revoluties en in het bijzonder de Kulturele Revolutie zijn rijke ervaringen voor ons. We moeten van hen nog leren om de huidige and toekomstige problemen te overwinnen.
Communisten, wij strijden ervoor dat de uitgebuitenen de macht en de bourgeoisie vernietigen (met hun regering, hun parlement, hun politie en hun leger) en zelf de macht uitoefenen over de hele samenleving. Deze macht zal niet gerealiseerd worden als hij niet voortvloeit uit een volledige omverwerping van de relaties tussen mensen, de relaties tussen mannen en vrouwen, de verdeling van werk, het werk zelf. De verwerkelijking ervan kan niet zonder geweld van de massa.
Communisten, wij verdedigen de belangen van alle werkers, niet de belangen van Frankrijk. Het nationalisme en het racisme verdelen ons. Voor werkers zijn het doodlopende wegen. 
Tegen het imperialimse - en in het bijzonder tegen het Franse imperialisme -, staan we naast onderdrukte volkeren en steunen wij hun recht op onafhankelijkheid.
Een organisatie is nodig voor verzet en strijd, maar ook om de strijd te begrijpen en ervan te leren. We hebben hem nodig om van ervaringen uit het verleden een gids te maken voor de actie. We hebben hem nodig opdat de ervaring en wetenschap van eenieder de rijkdom van iedereen wordt, door confrontatie en debat. We hebben zo’n organisatie nodig opdat de strijd voor het communisme wordt gedragen, op een overdachte manier, door een groeiend aantal werkers.

Soutenir par un don